วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 5

 

            1.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายความว่าอย่างไร

            2.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร

           3.  ระบบเครือข่ายในบริเวณเฉพาะที่หมายความว่าอย่างไร

           4.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายความว่าอย่างไร

           5.  ระบบเครือข่ายร่วมปฏิบัติการหมายความว่าอย่างไร

           6.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง

           7.  รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น